Trang chủ | Bài viết

Chỉnh nha bộc lộ răng ngầm

Chỉnh nha bộc lộ răng ngầm

Chỉnh nha có thể kết hợp tiểu phẫu bộc lộ răng ngầm và di chuyển răng vào cung răng để tham gia chức năng và thẩm mỹ.

Đây có thể là chỉ định kéo răng khôn ngầm vào khoảng răng cối do răng cối bị mất, cũng có thể là chỉ định kéo răng nanh ngầm vào vị trí thẩm mỹ.