Trang chủ | Bài viết

Chỉnh nha phân đoạn

Chỉnh nha phân đoạn

Chỉnh nha phân đoạn là những can thiệp giới hạn về vị trí răng nhằm hỗ trợ cho điều trị phục hồi. Chỉnh nha phân đoạn chỉ can thiệp khu trú ở vùng răng cần sữa chữa.