Trang chủ | Bài viết

Chỉnh nha ống Tube

Chỉnh nha ống Tube

Chỉnh nha ống tube là dùng những ống tube thay cho mắc cài, cho phép di chuyển răng lên xuống, xoay trục, đóng khoảng, nong cung… là những thay đổi vị trí nhỏ nhưng vẫn tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ tốt.

Chỉnh nha ống tube thường ứng dụng tinh chỉnh vị trí bố cục răng trước can thiệp veneer mặt dán sứ để hạn chế mài men răng tối đa.