Trang chủ | Bài viết

Mặt luôn tươi cả khi không cười!

Mặt luôn tươi cả khi không cười!

Tiêu chuẩn kết thúc của điều trị chỉnh nha là thoả mãn hai tiêu chí mô cứng và mô mềm.

Tiêu chuẩn mô cứng chính là đạt được khớp cắn tốt, gia tăng tiếp xúc ở các răng nhai, ngược lại giải phóng gài khớp ở vùng răng cửa hoặc sửa cắn hở vùng răng trước. 

Tiêu chuẩn mô mềm chính là sự hài hoà giữa mũi – môi trên – môi dưới – cằm, cho phép gia tăng sự nổi bật của cằm và mũi, cân bằng cơ môi má và cơ nhai, khiến khuôn mặt trở nên cân đối hơn. Đối với hô răng, sự giảm hô giúp má đầy đặn, đối với phì đại má do cường cơ nhai, việc sửa khớp cắn cho phép mặt thuôn gọn hơn.

Đây là các tiêu chí giúp khuôn mặt trông trẻ hơn và tươi hơn, ngay cả khi không cười!