Trang chủ | Bài viết

Chỉnh nha thanh thiếu niên

Chỉnh nha thanh thiếu niên

Độ tuổi thanh thiếu niên là độ tuổi vàng để can thiệp chỉnh nha điều trị tình trạng mất thẩm mỹ do răng – xương và các xáo trộn khớp cắn.

Thời gian chỉnh nha ở độ tuổi này thường rút ngắn đáng kể, tuỳ mức độ có thể kéo dài từ vài tháng đến 18 tháng.