Trang chủ | Bài viết

CHỈNH NHA GIAI ĐOẠN RĂNG HỖN HỢP

CHỈNH NHA GIAI ĐOẠN RĂNG HỖN HỢP

Chỉnh nha sớm là những can thiệp nhỏ, đơn giản trong thời gian ngắn cho các bé có sai hình khớp cắn và/hoặc sai vị trí răng ở độ tuổi thay các răng vĩnh viễn đầu tiên.