Trang chủ | Bài viết

Chỉnh nha răng hỗn hợp

Chỉnh nha răng hỗn hợp

Chỉnh nha trong giai đoạn răng hỗn hợp là những can thiệp nhỏ để hạn chế nguy cơ lệch lạc răng trong thời gian thay răng của bé.