Trang chủ | Bài viết

TẠO HÌNH NƯỚU THẨM MỸ

TẠO HÌNH NƯỚU THẨM MỸ

Xu hướng của điều trị thẩm mỹ đương đại luôn đặt “khách hàng là trung tâm”, hướng đến các kỹ thuật mang lại cảm giác dễ chịu trong và sau khi can thiệp, hiệu quả cầm máu tức thì, và giảm tối đa mức độ phơi nhiễm. 

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn bệnh dịch kéo dài!

Kỹ thuật được thực hiện bởi Bs. Võ Thị Hoàng Yến.

<cắt nướu đường hầm là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu sẽ được chỉ định tuỳ trường hợp cụ thể>