SSD TEAM

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ GIÀU KINH NGHIỆM

BS. Võ Thị Hoàng Yến

Chuyên khoa Nha chu – chỉnh nha –
Smile Design

BS. Hoàng Mỹ Tú

Chuyên khoa Tổng quát – Chỉnh nha –
Phục hình

BS. Nguyễn Thị Thảo Uyên

Chuyên khoa Tổng quát – Chỉnh nha –
Phục hình