Trang chủ | Bài viết

SMILE DESIGN

SMILE DESIGN

Bé trai 15 tuổi từng chấn thương gãy răng cửa, hiện răng cửa trồi nhiều, khám có tình trạng chen chúc răng cửa nhiều, mất không gian phục hình. Chỉ định điều trị bao gồm sắp đều các răng cửa hàm trên cho phép mài răng tối thiểu, làm đều và lún nhẹ các răng cửa dưới khôi phục không gian phục hình.