Trang chủ | Bài viết

PHỤC HỒI OVERLAY

PHỤC HỒI OVERLAY

Răng trồi do mất răng đối diện gây cộm vướng khi ăn nhai, giải pháp là gì?
Overlay là phục hình can thiệp tối thiểu: chỉ mài chu vi 1mm mô răng, ở 1/2 thân răng để tái lập khớp cắn đúng.
BN sẽ cấy implant và phục hình khoảng mất răng để tăng sức nhai và tránh trồi răng tái phát.