Trang chủ | Bài viết

PHỤC HÌNH HÀM KHUNG

PHỤC HÌNH HÀM KHUNG

Một bác gái 71 tuổi có bệnh sử tiểu đường và huyết áp đến với phòng khám với mong muốn được ăn ngon với chi phí vừa phải.
Bác gái có hồ sơ y tế đầy đủ, hội chẩn với bác sỹ nội khoa cho thấy bệnh lý được kiểm soát tốt. Bác gái được nhổ các răng nha chu xô lệch và phục hồi kết hợp: trám răng – mão răng – cầu răng – hàm khung tháo lắp.
Kế hoạch vừa phải vẫn cho phép đạt được chức năng ăn nhai và thẩm mỹ!