Trang chủ | Bài viết

Điều trị xâm lấn khoảng sinh học

Điều trị xâm lấn khoảng sinh học

Đây là loại hình điều trị các trường hợp phục hình cũ làm sâu dưới nướu gây viêm nướu dai dẳng:

– Phối hợp 2 kỹ thuật cho phép tái lập bám dính lành mạnh của nướu và bảo tồn độ cao gai nướu

– Răng tạm đúng hình thái (không dùng cement tạm thông thường) hạn chế tối đa tình trạng kích thích nướu, tạo không gian chờ hồi phục gai nướu