Trang chủ | Bài viết

Hàm đệm Comfort

Hàm đệm Comfort

Hàm đệm Comfort là hàm giả tháo lắp được đệm một lớp silicon cho phép gia tăng lưu giữ và giảm cảm giác đau nhức khó chịu khi mang hàm giả. Hàm đệm Comfort thường được chỉ định cho những cô chú chưa mang hàm giả lần nào hoặc đã từng mang hàm giả nhưng không thích nghi được độ cứng của hàm giảm.