BS. Nguyễn Thị Thảo Uyên

Chuyên môn:Bác sỹ chuyên khoa Tổng quát – Chỉnh nha – Phục hình
Tốt nghiệp trường:ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh
Năm tốt nghiệp:2011
  • Chứng chỉ Chỉnh nha SSO, Y Company
  • Chứng chỉ Chỉnh nha tăng trưởng, Y Company
  • Chứng chỉ Trám răng thẩm mỹ SSP, Y Company
  • Chứng chỉ Tháo lắp khung bộ SSP, Y Company
  • Chứng chỉ Phục hình cố định mão răng SSP, Y Company
  • Chứng chỉ kiểm soát nhiễm khuẩn ở cơ sở Răng Hàm Mặt, BV Răng Hàm Mặt TP.HCM
  • 2012 – 2020: Bác sỹ Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Quận Tân Bình TP.HCM
  • 2011: Tốt nghiệp Bác sỹ RHM, ĐH Y Dược TP.HCM