BS. Hoàng Mỹ Tú

Chuyên môn:Bác sỹ chuyên khoa Tổng quát – Chỉnh nha – Phục hình
Tốt nghiệp trường:ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh
Năm tốt nghiệp:2011
  • Chứng chỉ Chỉnh nha SSO, Y Company
  • Chứng chỉ Chỉnh nha tăng trưởng, Y Company
  • Chứng chỉ Phục hình tháo lắp khung bộ SSP, Y Company
  • Chứng chỉ cấy ghép Implant, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ phẫu thuật miệng DIUCOP, Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh liên kết Đại học Pháp
  • Chứng chỉ Nha Chu DIUCOP, Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh liên kết Đại học Pháp
  • 2012 – 2019: Bác sỹ Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Quận Tân Bình TP.HCM
  • 2011: Tốt nghiệp Bác sỹ RHM, ĐH Y Dược TP.HCM